Viieteistkümnenda nädala ülesanne

Viieteistkümnenda nädala teemaks on eetika ja IT. Tuli valida üks huvipakkuvam ettevõte või organisatsioon ja analüüsida tema eetikakoodeksit.

Cisco Systems on Ameerikas loodud rahvusvaheline võrguseadmeid tootev ettevõtte, mis arendab, toodab ja müüb võrgust riistvara, telekommunikatsiooniseadmeid ja teisi kõrgtehnoloogilisi teenuseid ja tooteid. Cisco Systems-it peetekse maailma kõige suuremaks võrguseadmeid tootvaks ettevõtteks.

Kuigi ettevõttel on ~74tuh töötajat, on eetikakoodeks väga lihtsalt ja näitlikkult kirjeldatud. Välja on toodud umbes 10 põhipunkti, millega on võimalik tutvuda siin: https://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/pdf/cobc-english-fy2017.pdf

Kõik punktid on sarnased teiste ettevõtete eetika ootustega, ehk mida tegelikult kõigilt töötajatel oodatakse – austan teisi, kasutan ressursse vastutustundlikult, väldin huvide konflikte, järgin seadust, jm. Mina jaoks ettevõtte eetikakoodeksis üllatuslikumateks lahendusteks oli kaks asja.

Esiteks välja toodud nö “Otsustus puu”, kus töötajatel on võimalik enne mingit raskemat otsust tehes see läbida ja saada teada, kas ta käitub õigesti kui mitte mis peaks tegema ehk mis lihtsustab otsuse langetamist.

otsutus puu

Teiseks üllatuseks oli, et on olemas eraldi seisev üksus (Ethics@Cisco) firmas, kes vastavadki töötajate küsimustele, et kas antud otsus on eetiline või mitte.

Neljateistkümnenda nädala ülesanne

Neljateistkümnenda nädala ülesandeks oli vaja valida üks suurematest IT-turvariskidest ja analüüsida, et mida tuleks “Mitnicki valemi” kolme komponendi (tehnoloogia, koolitus, reeglid) selle maandamiseks ette võtta.

Pahavarapahavara

Pahavara on üsna lai mõiste, mis kirjeldab erinevaid pahatahtlikke programme. Nende hulka kuuluvad trooja hobud, ussid, juurkomplektid, nuhkvarad, ransomware-viirused, erinevad küberohud ning ka potentsiaalselt soovimatud programmid (PUP’id). Pahavara laaditakse arvutisse tavaliselt kasutaja teadmata ja nõusolekuta, kasutades selleks turvaauke ja muid kuritegelikke meetmeid. Ainus, mis suudab võidelda pahavara rünnaku vastu, on uuendatud pahavaratõrje programm. Pahavaraprogrammid on tavaliselt arendatud välja selleks, et teha mingeid toiminguid arvutis, mis aitaksid programmi loojal raha teenida. Pahavara võib arvutisse sattuda mitmel erineval viisil (nakatunud veebilehed, e-kirjad ja manused, pahavaraline reklaam vjm). (http://viirused.ee/pahavara/)

Kasutajad peaksid lähtuma “Mitnici valemi” kolme komponendi korrutisest. Tehnoloogia mõistes üheks olulisemaks lahenduseks oleks kasutada pahavaratõrjet, mis suudab viirused eemaldada. Kuna viirused arenevad pidevalt edasi, ei ole mitte mingit garantiid, et pahavaratõrje on 100% efektiivne. Sel põhjusel tuleks võtta kasutusele lisameetmed, et end kaitsta rünnakute eest. Koolituste mõistes tuleks endale teadvustada kuidas viirused levivad ning kuidas oleks võimalik neid eemale hoida. Selleks oleks vaja kasutusse võtta teatud reeglid, näiteks kasuta korralikke paroole, uuenda tarkavara reguaarselt jvm.

Kolmeteistkümnenda nädala ülesanne

Kolmeteistkümnenda nädala ülesandeks oli vaja valida üks enda jaoks kõige uudsem tugilahendus ja kirjelda seda.

dot

Kuna ma ei ole vastava teemaga varasemalt kokku puutunud, siis minu jaoks on enamus tugilahendused uued. Ma valisin välja Dot. Dot on maailma esimene Braille smartwatch. Dot on taskukohasem ja sobib hästi pimedate jaoks. Dot aitab pimedatele juurdepääsu sõnumitele jaka näiteks raamatutele kõikjal ja igal ajal. Tehniliselt on ekraanil neli braille-lahtrit, mis koosnevad 36-st magnetiliselt käivitavast punktist, mis on mõeldud teabe edastamiseks Samuti on kellal 24 sensorit, mis võimaldavad kasutajal infot sisestada. See tähendab, et kui kasutaja loeb braille-lahtreis kuvatud tähti, saab kasutaja seda automaatselt värskendada, et tekst uueneks.

https://www.digitaltrends.com/wearables/dot-braille-smartwatch/